Standardikeskuse kommenteerimisportaal

Kommenteerimisportaal on loodud Eesti algupäraste standardikavandite, Eesti standardilaadsete dokumentide kavandite, Eesti standardiks ülevõetavate Euroopa ja rahvusvaheliste kavandite ning tõlkekavandite kohta arvamuse avaldamiseks.

Portaalis on võimalik:
• otsida arvamusküsitlusel olevaid standardikavandeid,
• lugeda standardikavandite tekste ja
• esitada kommentaare standardikavandite sisu kohta.

Standardikeskuse komiteede liikmetel ja ekspertidel on täiendavalt võimalik:
• lugeda standardite tõlkekavandite tekste ja
• esitada kommentaare standardite tõlkekavandite kohta.


Kavandite lugemiseks ja kommenteerimiseks tuleb registreeruda Standardikeskuse veebilehe kasutajaks (Konto loomine).
Konto olemasolul „Logida sisse“ ja valida „Standardikavandite arvamusküsitlus“ või „Tõlgete kommenteerimine“.

Portaali kasutusjuhendi saate alla laadida siit (PDF-vormingus)!