Leia standard
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
prEVS 945 Reovee väikepuhasti projekteerimine (kuni 1999 IE) Design of Small Sewage Treatment Plant (up to 1999 IE)

1.03.2023 -

29.04.2023

13.030 13.060.30 91.140.80 93.030 EVS/TK 48