Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 131-6:2019 Redelid. Osa 6: Teleskoopredelid Ladders - Part 6: Telescopic ladders

1.04.2021 -

30.04.2021

97.145 EVS/EVS00

HD 60364-5-54:2011/prA1:2020 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors

1.04.2021 -

30.04.2021

29.020 91.140.50 EVS/TK 17

prEN 459-2 Ehituslubi Osa 2: Katsemeetodid Building lime - Part 2: Test methods

1.04.2021 -

30.04.2021

91.100.10 EVS/TK 02

EVS-EN 1868:1999 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ekvivalentsete terminite loetelu. Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms

15.04.2021 -

14.05.2021

01.040.13 13.340.99 EVS/EVS00

EVS-EN ISO 14555:2017 Keevitamine. Metallmaterjalide tihvti kaarkeevitus Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2017)

15.04.2021 -

14.05.2021

25.160.10 EVS/TK 41

prEN ISO 17225-5 Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 5: Klassifitseeritud küttepuud Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO/DIS 17225-5:2020)

15.04.2021 -

14.05.2021

27.190 75.160.40 EVS/TK 32

prHD 60364-7-710:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad Low voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

15.03.2021 -

13.04.2021

29.020 91.140.50 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud

EN 60601-2-65:2013/prA2:2020 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment

15.03.2021 -

13.04.2021

11.040.50 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud

prEVS-ISO 18587 Tõlketeenused. Masintõlgitud teksti järeltoimetamine. Nõuded Translation services - Post-editing of machine translation output - Requirements (ISO 18587:2017, identical)

15.03.2021 -

13.04.2021

03.080.99 35.240.30 EVS/EVS00
Kommenteerimine lõppenud