Leia tõlge
Kavandi otsing:
NimetusArvamusküsitluse perioodICS GruppEVS-i komitee 
EVS-EN 12255-12:2024 Reoveepuhastid. Osa 12: Juhtimis- ja automaatikaseadmed Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation

1.07.2024 -

30.07.2024

13.060.30 EVS/TK 48
prEVS-EN ISO 17827-2 Tahked biokütused - Kokkusurumata kütuste osakeste suurusjaotuse määramine. Osa 2: Vibreeriva sõela meetod, kasutades 3,15 mm ja alla selle avadega sõelu Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below (ISO 17827-2:2024)

1.07.2024 -

30.07.2024

27.190 75.160.40 EVS/TK 57
prEVS-EN ISO 17827-1 Tahked biokütused - Kokkusurumata kütuste osakeste suurusjaotuse määramine. Osa 1: Ostsilleeriva sõela meetod, kasutades 3,15 mm ja suuremate avadega sõelu Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (ISO 17827-1:2024)

1.07.2024 -

30.07.2024

27.190 75.160.40 EVS/TK 57
prEVS-EN ISO 17830 Tahked biokütused. Lagunenud graanulite osakeste suuruse jaotus. Solid biofuels - Particle size distribution of disintegrated pellets (ISO 17830:2024)

1.07.2024 -

30.07.2024

27.190 75.160.40 EVS/TK 57
EVS-EN ISO 18134-2:2024 Tahked biokütused - Niiskusesisalduse määramine. Osa 2: Lihtsustatud meetod Solid biofuels - Determination of moisture content - Part 2: Simplified method (ISO 18134‑2:2024)

1.07.2024 -

30.07.2024

27.190 75.160.40 EVS/TK 57
EVS-EN 12004-2:2017 Plaatimissegud ja liimid keraamilistele plaatidele. Osa 2: Katsemeetodid Adhesives for ceramic tiles - Part 2: Test methods

15.07.2024 -

13.08.2024

83.180 91.100.10 91.100.30 EVS/TK 18
EVS-EN 17468-2:2022 Tsementkiudtooted - Läbitõmbe ja nihkekindluse määramine ning paindetugevuse arvutused. Osa 2: Profileeriitud plaadid Fibre-cement products - Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations - Part 2: Profiled sheets

15.07.2024 -

13.08.2024

91.100.40 EVS/TK 20
EVS-EN 13116:2024 Rippfassaadid. Vastupanu tuulekoormusele. Toimivusnõuded. Curtain walling - Resistance to wind load - Performance requirements

15.07.2024 -

13.08.2024

91.060.10 EVS/TK 15
EVS-EN ISO 41011:2024 Kinnisvarakeskkonna korraldus. Sõnavara Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2024)

15.07.2024 -

13.08.2024

01.040.03 03.080.10 EVS/TK 36
prEVS-ISO/IEC 20546 Infotehnoloogia. Suurandmed. Ülevaade ja sõnavara Information technology -- Big data -- Overview and vocabulary (ISO/IEC 20546:2019, identical)

15.07.2024 -

13.08.2024

01.040.35 35.020 EVS/TK 82
CEN/TS 18036:2024 Valgus ja valgustus. Hoonete valgustussüsteemide kasutuselevõtt Light and lighting - Commissioning of lighting systems in buildings

15.07.2024 -

13.08.2024

91.160.10 EVS/TK 24
prEVS-ISO/IEC 38500 Infotehnoloogia. Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Information technology — Governance of IT for the organization (ISO/IEC 38500:2024, identical)

15.07.2024 -

13.08.2024

35.020 EVS/TK 04
prEN 1838 Valgustusrakendused. Hoonete hädavalgustus Lighting applications - Emergency lighting

2.05.2024 -

31.05.2024

91.160.10 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud
prEN 50172 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid Emergency escape lighting systems

2.05.2024 -

31.05.2024

91.160 EVS/TK 24
Kommenteerimine lõppenud
prEN IEC 62305-3:2023 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard

15.05.2024 -

13.06.2024

29.020 91.120.40 EVS/TK 73
Kommenteerimine lõppenud
prEN IEC 61439-3:2022 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)

15.05.2024 -

13.06.2024

29.130.20 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 15940:2023 Mootorikütused. Sünteesi või hüdrogeenimise teel toodetud parafiinne diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods

3.06.2024 -

2.07.2024

75.160.20 EVS/TK 37
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 17867:2023 Mootoribensiin väikeste sisepõlemismootorite jaoks. Nõuded ja katsemeetodid. Petrol fuel for small internal combustion engines - Requirements and test methods

3.06.2024 -

2.07.2024

75.160.20 EVS/TK 37
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 1090-2:2018+A1:2024 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

3.06.2024 -

2.07.2024

91.080.13 EVS/TK 21
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 14437:2022 Paigaldatud savi- või betoonkivide tõstetakistuse määramine - katusesüsteemi katsemeetod Determination of the uplift resistance of installed clay or concrete tiles for roofing - Roof system test method

17.06.2024 -

16.07.2024

91.060.20 EVS/TK 20
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 17468-1:2022 KIUDTSEMENTTOOTED. Läbitõmbe ja nihkekindluse määramine ning paindetugevuse arvutused. Osa 1: Lamedad plaadid Fibre cement products - Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations - Part 1: Flat sheets

17.06.2024 -

16.07.2024

91.100.40 EVS/TK 20
Kommenteerimine lõppenud
prHD 60364-7-706:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement

17.06.2024 -

16.07.2024

29.020 91.140.50 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud
CEN/TS 17754:2022 Anorgaanilised väetised. Spetsiifiliste mikroelementide määramine Inorganic fertilizers - Determination of specific micronutrients

17.06.2024 -

16.07.2024

65.080 EVS/TK 64
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 14662-1:2023 Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 1: Pumpamisega proovivõtt, termiline desorptsioon ja gaaskromatograafia Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 1: Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography

17.06.2024 -

16.07.2024

13.040.20 EVS/TK 28
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN ISO 16484-1:2024 Hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid (BACS). Osa 1: Projekti spetsifikatsioon ja teostus Building automation and control systems (BACS) - Part 1: Project specification and implementation (ISO 16484-1:2024)

17.06.2024 -

16.07.2024

35.240.67 91.040.01 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud
FprHD 60364-7-701:2019/prAA Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja –paikadele. Vanne või dušše sisaldavad paigad Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower

17.06.2024 -

16.07.2024

29.020 91.140.50 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud
prEVS-ISO/IEC 25010 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine. Tootekvaliteedi mudel Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023, identical)

17.06.2024 -

16.07.2024

35.080 EVS/TK 04
Kommenteerimine lõppenud
EVS-EN 60601-1:2006/A13:2024 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldnõuded ohutusele Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety

17.06.2024 -

16.07.2024

11.040 EVS/TK 11
Kommenteerimine lõppenud
prEVS-IEC 60050-826 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 826: Elektripaigaldised International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 826: Electrical installations (IEC 60050-826:2022, identical)

17.06.2024 -

16.07.2024

01.040.29 29.240.01 91.140.50 EVS/TK 17
Kommenteerimine lõppenud